Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) stimuleert, in opdracht van de Rijksoverheid, duurzame economische groei door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen bij RvO NL terecht voor advies, kennis en financiële ondersteuning. RvO NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.