Aanpak

Het TAPAS-onderzoeksprogramma is een samenwerkingsverband met het Europese vliegtuigconsortium Airbus.

Airbus ziet de productie en het gebruik van thermoplastisch composieten als een belangrijke ontwikkeling voor toekomstige vliegtuigprogramma’s.

De betrokken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen – dankzij hun geavanceerde productie- en onderzoeksmethodieken – een concrete bijdrage leveren om de Airbus doelstellingen te realiseren.

Het onderzoeksprogramma van het TAPAS consortium is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst met Airbus die werd gesloten in 2005.

Op 26 maart 2009 werd een aanvullende Memorandum of Understanding getekend tussen Airbus, Fokker Aerostructures, TenCate Advanced Composites en The Netherlands Aerospace Group teneinde de intensivering van de samenwerking rondom thermoplastisch composieten te benadrukken.

Op 21 april 2009 werd de officiële start van het TAPAS1 consortium gezamenlijk bekendgemaakt door Airborne Technology Centre, Dutch Thermoplastic Components, Fokker Aerostructures, KVE Composite Group, Technobis Fibre Technologies, TenCate Advanced Composites, Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente. Hoewel geen formele deelnemer aan het consortium, is het NLR betrokken middels onderaannemingen en gekoppelde specifieke EZ gesteunde researchprojecten.

In januari 2014 is het vervolgproject TAPAS2 gestart. Daarbij is het consortium uitgebreid met het NLR en de MKB bedrijven CoDeT en KE-works.