Nieuwe orthogrid verstijfd paneelconcept

December 2015

In 2013 ontwikkelde Fokker Aerostructures een radicaal nieuwe verstijfd huidpaneelconcept met gelaste frames. Het concept is voorzien van frames die zijn gelast om een orthogrid verstijfde structuur, zodat niet langer een groot aantal dure mechanische bevestigingsmiddelen benodigd is. Het concept wordt mogelijk gemaakt door stuik-verbonden verstijvingen; de plaatschotten zijn verbonden aan een huidlaminaat door deze met elkaar te versmelten. De kosten van een thermoplastische stuikverbinding zijn lager dan die van conventionele verstijfde panelen door het gebruik van eenvoudige, platte, verstijfde voorvormen die op de huid zijn samengesmolten.

In 2014 en 2015, werd dit paneelconcept verder ontwikkeld en geoptimaliseerd binnen het TAPAS2 project. Naast de kosten, is ook het gewicht verlaagd omdat baleinen nu kunnen worden ontworpen met lay-ups die onafhankelijk zijn van de lay-up van de huid. Het materiaal van de verstijvingen en huid is een koolstofvezel/PEKK unidirectionele tape. Een radius vulstof wordt gebruikt in de spuitgegoten carbon/PEKK compound.

Fokker Aerostructures ontwikkelt het paneelconcept en heeft een groot aantal testpanelen vervaardigd. Industriestudies, uitgevoerd in 2014 en 2015, tonen een aanzienlijk kosten- en gewichtsbesparend potentieel in vergelijking met traditionele metalen en composietverstijfde shell-concepten. TenCate Advanced Composites levert het gebruikte koolstof/PEKK UD tapemateriaal. Partner Airborne ontwikkelt de stringer preforms. Het NLR zal in 2016 de 1,8 x 0,8 meter grote panelen testen inzake compressie en afschuiving.